Orel stepní/Steppe Eagle
Aquila nipalensis
© Ivan Mikšík

  • Zpět/Back to Birds of Prey
  • Zpět Ptáci/Back to Birds
  • Back to Photography
  • Seznam ptáků - List of Birds
  • E-mail: miksik

  • Fatbirder's Top 1000 Birding Websites