Pěvci/Passerines - Passeriformes


Pěvci - portréty / Passerines - Portraits (CLICK!!)


Hirundinidae - Vlaštovkovití

Motacillidae - Konipasovití

Mimidae - Drozdcovití

Prunellidae - Pěvuškovití

Turdidae - Drozdovití

Sylviidae - Pěnicovití

Paridae - Sýkorovití

Laniidae - Ťuhýkovití

Corvidae - Krkavcovití

Sturnidae - Špačkovití

Icteridae - Vlhovcovití

Passeridae - Vrabcovití

Fringillidae - Pěnkavovití

Emberizidae - Strnadovití

Other - Ostatní

Pycnonotidae - Bulbulovití

Sittidae - Brhlíkovití

© Ivan Mikšík

  • Ptáci/Birds
  • Back to Photography
  • Seznam ptáků - List of Birds
  • E-mail: miksik

  • Fatbirder's Top 1000 Birding Websites