Lanius marwitzi


Anglicky: Uhehe Fiscal; Polsky: Dziezhba siva; Italsky: Averla di marwitz

Distribution / Rozšíření: (fialově výskyt po celý rok; kliknutím na obr. zvětši)

According: S.A. Temple, Proc. Western Fondation Vertebrate Zoology, 6:313-316, 1995


  • Back to ornithology/Zpět ornitologie
  • Back to Shrikes/Zpět ťuhýci
  • E-mail: miksik