Lyska černá / Coot - Fulica atra


Praha, May 19, 2013: Albíni - 2 pulli (další 4 normální) / Albino - 2 pulli (next 4 normal), May 21, 2013: not alive :(

© Ivan Mikšík

  • Back to Krátkokřídlí/Rails - Gruiformes
  • Ptáci/Birds
  • Back to Photography
  • Seznam ptáků - List of Birds
  • E-mail: miksiknatureblink.com
  • Message board / Návštěvní kniha
  • Fatbirder's Top 1000 Birding Websites