Vrubozobí/Ducks, Geese and Swans - Anseriformes

Labutě/Swans (Cygnus) Husa velká/Greylag Goose
(Anser anser)
Berneška bělolící/Barnacle Goose
(Branta leucopsis)
Kachna divoká/Mallard
(Anas platyrhynchos)
Polák velký a chocholačka /
Pochard and Tufted Duck
(Aythya ferina et Aythya fuligula)
Polák malý / Ferruginous Duck
(Aythya nyroca)
Morčák velký / Goosander
(Mergus merganser)
Morčák bílý / Smew
(Mergus albellus)
Hvízdák euroasijský / Wigeon
(Anas penelope)
Hoholka lední / Long-tailed Duck
(Clangula hyemalis)

© Ivan Mikšík

  • Ptáci/Birds
  • Back to Photography
  • Seznam ptáků - List of Birds
  • E-mail: miksik
  • Back to Photography
  • Message board / Návštěvní kniha

  • Fatbirder's Top 1000 Birding Websites