Měkkozobí/Pigeons and Doves - Columbiformes


Holub domácí/Domestic Pigeon
(Columba livia f. domestica)
Holub hřivnáč/Wood Pigeon
(Columba palumbus)
Hrdlička zahradní/Collared Dove
(Streptopelia decaocto)

© Ivan Mikšík

  • Ptáci/Birds
  • Back to Photography
  • Seznam ptáků - List of Birds
  • E-mail: miksik
  • Fatbirder's Top 1000 Birding Websites