Threskiornis aethiopicus - Ibis posvátný / Sacred Ibis© Ivan Mikšík

  • Back to Ciconiiformes
  • Ptáci/Birds
  • Seznam ptáků - List of Birds
  • E-mail: miksik
  • Message board / Návštěvní kniha


  • Fatbirder's Top 1000 Birding Websites